Työmahdollisuuksia ja tukea nuorille aikuisille Turussa

 

Tukea asumiseen, opiskeluun ja työelämään:

 

Oma koutsi -palvelu:

Oma Koutsin vapaaehtoiset tukihenkilöt auttavat 17-29-vuotiaita nuoria aikuisia työelämä- ja opiskeluasioissa.
http://tukenasi.fi/tukea-tyoelamaan-ja-opiskeluun/

TUAS-toiminta. Nuorten tuetun asumisen vapaaehtoiset tukihenkilöt tukevat 18-25-vuotiaita itsenäistymisvaiheessa.
http://tukenasi.fi/tukea-asumiseen-ja-itsenaistymiseen/

Tukea kattavasti eri terveyspalveluihin:

 

TERVEYSKYLÄ

Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin. Tervetuloa

 

Tukea mielenterveyteen:

Turun mielenterveysseura, vertaistukiryhmät
http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/

Turun mielenterveysyhdistys ITU ry:n vertaistoiminta, kohtaamispaikka, harrastusryhmät.
http://www.itu.fi/itu/

Monipalvelukeskus Tsemppi, nuorten aikuisten kohtaamispaikka Tsemppari, Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät, keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät.
http://www.tsemppi.net/index.html

Syömishäiriöliitto, Lounais-Suomen Syli ry. Ryhmiä, vertaistukea.
http://www.syliin.fi

 

Muita kohtaamispaikkoja ja toimintaryhmiä:

Turun Tyttöjen Talo, kohtaamispaikka, ryhmät, Nuoret äidit-ryhmä, Pop-in seksuaali-ja terveysneuvonta, yksilötyö.
http://www.mimmi.fi

Nuorten aikuisten kohtaamispaikka Toivo, erilaista toiminnallista ja liikunnallista tekemistä.
http://www.tunmky.fi/sosiaalitoiminta/nuorten-kohtaamispaikka/

Suomen Punainen Risti, terveysneuvontaa ja nuorten ryhmät.
https://rednet.punainenristi.fi/node/726

 

YHTEISTYÖSSÄ:

Teksti ja kuvat: Yhteisöpedagogialinjan opiskelijat