Takuusäätiö – vaikeuksissa olevien asialla

Kuva: Pixabay.

Takuusäätiö on kansallinen sosiaalialan järjestö, jonka toiminta perustuu pääasiassa Veikkauksen tukeen. Takuusäätiö tarjoaa apuaan moninaisista elämäntilanteista selviämiseen. Talous- ja velkapulmiin taustasyynä on usein paljon muutakin kuin pelkkä raha. Monesti ongelman lähteenä saattavat olla sosiaalisen elämän vaikeudet: sairaus, työttömyys, ero tai jokin muu vastaava seikka elämässä. Rahan riittävyysongelmista johtuu paljon muita hankaluuksia kuten ihmissuhteiden hiipuminen ja masennus.

Raha-asiat sujuvat paremmin ja vyön kiristystä kestää enemmän, jos muu elämä on riittävän kunnossa. Moninaisten rahan käyttöä koskevien elämänongelmien solmujen aukaiseminen on yhtä olellista kuin talous- ja velkaongelmienkin. Voit kysyä keskusteluapua myös muihin kuin talousongelmiin. Monesti raha-asiat eivät ratkea ennen kun muun elämä tasapainottuu. KATSO näiltä sivuilta itsellesi sopivaa apua.

Erityisesti järjestöt tarjoavat vertaistukea ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä sekä ammattiapua kasvokkain, verkossa, puhelimessa ja chatissa.


”Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Palvelumme ovat valtakunnallisia ja maksut
tomia.” – Takuusäätiö.fi


Löydät meidät myös Twitteristä, @takuusaatio
Linkki: Hae apua
Lähde: takuusaatio.fi

© Referointi, Arto Laine.

Ote Takuusäätiön säännöistä

Säätiön tarkoituksena on tukea kansalaisten velkaongelmien ehkäisyä ja niiden ratkaisemiseen tähtääviä toimintoja. Säätiö tukee erityisesti taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden tai sairaudesta tai muusta syystä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden, itsenäistä selviytymistä.

Ote Takuusäätiön strategiastakirjauksesta

Tunnettuus on Takuusäätiön vaikuttamistoiminnan perusedellytys.

Takuusäätiö on luotettava yhteiskunnallinen toimija. Säätiön apuun turvautuvat paitsi yksittäiset ihmiset ja kotitaloudet sekä myös esim. tietoa ja asiantuntijuutta tarvitsevat yhteistyötahot sekä tiedotusvälineet. Säätiön on mahdollista toteuttaa perustehtäväänsä, kun säätiö tunnetaan yhteiskunnallisena toimijana, palvelujen tarjoajana ja tiedontuottajana. Koska järjestökenttä ja rahoitusmaailma ovat nopeassa muutoksessa, tuleekentälle jatkuvasti toimijoita, joille Takuusäätiö ei ole riittävässä määrin tunnettu. Hyvät yhteiskuntasuhteet mahdollistavat tehokkaan vaikuttamistoiminnan, jotensäätiön ja sen toiminnan jatkuva tunnetuksi tekeminen on erittäin tärkeää, erityisesti niiden tahojen joukossa, joilla on merkitystä säätiön vaikuttavuuden ja toimintaedellytysten kannalta.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: