Opiskelusanastoa

Lukio

Lukio kuuluu toisen asteen opintoihin.  Se on kokonaisuudeltaan yleissivistävä ja kestää 2-4 vuotta.  Lukion lopuksi suoritettava ylioppilastutkinto mahdollistaa hakemisen yliopistoihin ja lukion päättötodistuksella voi hakea myös ammattikorkeakouluun tai ammatillisten perustutkintojen ylioppilaskiintiöihin.

 

Aikuislukio

Aikuislukiossa voit suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon tai täydentää opintojasi. Lukio-opintoja voi suorittaa etälukiossa, aikuislukiossa, kansanopistoissa tai lukioiden aikuislinjoilla. Koko opintomäärän suorittaminen aikuislukiossa on ilmaista, mutta yksittäisiltä aineopiskelijoilta peritään joko lukuvuosikohtainen tai kurssikohtainen maksu. Lukion pääsyvaatimus on perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän suorittaminen.

 

Ammatillinen koulutus

Ammatillisesta peruskoulutuksesta saa ammattitaidon, ammatillisen perustutkinnon ja valmiudet yrittäjyyteen.  Koulutus kestää 2-3 vuotta riippuen aikaisemmasta osaamisesta.  Ammatillinen peruskoulutus mahdollistaa työelämään pääsyn tai haun ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin tai ammattialan lisäkoulutuksiin.

Ammatilliset perustutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena, nuortenkoulutuksena (jos sinulla ei ole aikaisempaan tutkintoa), näyttötutkintona tai työvoimakoulutuksena.

 

Ammatillinen koulutus aikuisille

Ammatilliset aikuiskoulutukset ovat suunniteltu niin, että niiden ohella on mahdollista tehdä myös töitä. Aikaisemmat opinnot, harrastuneisuus ja osaaminen otetaan opinnoissa huomioon. Aikuisopintoja ovat aikuisten ammatilliset perustutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja ammattitutkinnot.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu niille, joilla on perustutkinnon jälkeen kehittynyt ammattiosaamista ja kertynyt työkokemusta alalta, johon erikoisammattitutkinnon haluaa suorittaa. Erikoisammattitukinnon voi suorittaa näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.

Ammattitutkinto sopii jo työkokemusta omaavalle, niin osaamiseen päivittämiseen kuin tunnustamiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se toimii myös keinona osoittaa osaaminen uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen.

 

Yliopisto

Yliopisto on toinen Suomen korkeakouluista. Yliopistoissa pystyy suorittamaan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaattitutkinto) ja ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteritutkinto) Ylempi korkeakoulututkinto edellyttää alemman korkeakoulututkinnon suorittamista. Yleisesti alempaan tutkintoon valittu opiskelija saa oikeuden myös korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Kandidaatti- ja maisteritutkintojen suorittaminen kestää yleensä noin 5 vuotta. Yliopistoon voi hakea, jos on suorittanut ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, näyttötutkintona suoritetun ammatillisen perustutkinnon, International Baccalaureate-tutkinnon, eurooppalaisen ylioppilastutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon tai jos olet suorittanut opintoja ulkomailla, joiden opinnot vastaavat korkeakoulujen hakukriteereitä.

 

Avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa sinulla on mahdollista opiskella kokonaisia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja. Avoimessa voit opiskella iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta. Suurin osa yliopistoista järjestää avoimia yliopisto-opintoja. Opintoja järjestetään myös yhteistyössä aikuisoppilaitoksien kanssa kuten kansanopistojen, työväenopistojen, kansalasiopistojen ja kesäyliopiston kanssa.

Avoimessa yliopistossa opiskellut voi hakea tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon suorittaakseen tutkinnon, joko erillishaun tai yhteishaun kautta. Suurempaan osaan tutkinto-ohjelmista voi hakea avoimen kautta, kuitenkin hakijoilta vaadittavat opinnot ja niiden määrät vaihtelevat ylioppilaskunnittain, pääaineittain ja tiedekunnittain. Avoimet opinnot ovat maksullisia ja oikeus niiden suorittamiseen on määräaikaista.

 

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulu on toinen Suomen korkeakouluista. Se on yliopistoon verrattain käytännönläheisempi vaihtoehto ja opinnot suunnitellaan työelämän tarpeiden mukaiseksi. Ammattikorkeakoulussa voit suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vaatimus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon, jos olet suorittanut lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon, eurooppalaisen ylioppilastutkinnon, 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon, näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai olet suorittanut ulkomaalaisia opintoja, jotka antavat kelpoisuuden kyseisessä maassa vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella riippumatta iästäsi tai pohjakoulutuksestasi. Opintoja järjestetään jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Niitä voi suorittaa lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia ja joihinkin opintoihin osallistumiseen voi olla laitettu vaatimuksia aikaisemman osaamisen suhteen.

 

Lähteet:  opintopolku.fi, Humakin opiskelijatyö