Motivaatio on voimavara – hyvinvoinnin lähde

Kuva: Pixabay.

Kaikki toimintamme ei aina ole rationaalista loppuunasti tarkkaan harkittua. Triviaalit arjen toimet ovat hyvin rutinoituja, ettei niille paljoa ajatuksia heru. Emme jää miettimään, miksi teemme asiat niin kuin teemme. Toisaalta kriisi- tai hätätilanteessa vaarannamme jopa oman henkemme toisten auttamiseksi riskeistä sen koommin piittaamatta.

Arkielämässä asioiden hoitaminen on ajoittain puuduttavaa. Joistakin hommista selviää kovalla työllä, mutta isompien tehtävien edessä tarvitaan motivaatiota suorituksen loppuun saattamiseksi. Sillä rakentaa luonteenlujuutta suurimpien asioiden hoitamiseksi. Yhtälailla motivaatio työvälineenä hoitaa pienetkin jokapäiväiset ja viikottaisetkin arkiset askareet, mutta useimmiten sitä käytetään, jotta suoriuduttaisiin isoista elämänmuutoksista. Oman elämänpiirin ihmisten tuki ja kannustus on tärkeätä päämäärän tavoittamiseksi.

Kuva: Pixabay.

Kun halutaan sitoutua suureen henkilökohtaiseen tavoitteeseen, motivaation merkitys kasvaa asiaan sitoutumisessa. Alamme pohtia sitä myös eri näkökanteilta. Mikä on tarpeemme muutokselle? Mikä on alkuperäinen syy asioiden tarpeelle muuttua? Kysymysten tulviessa mieleen ja pohtiessa vastauksia, samalla kehittyy oma ajatusmaailma ja itsetuntemus. Tärkeä kysymys lienee, tekeekö asioita omasta tarpeesta tai onko kyseessä ulkopuolinen vaikutus? Itselle osoitetut kysymykset kasvattavat ja kypsyttävät omaa ajatusympäristöä ja mietintä selkiyttää elämän suurten suuntaviivijen merkitystä itselle. Siis tarvitsemme perusteluja suurien suuntaviivojen asettamiselle – motivaation.

Olennaista on todentaa elämänmuutoksissa ne seikat, jotka ovat keskeisinä vaikuttimina muutoksen kohtaamisessa ja läpikäymisessä. Tällöin olemme asettaneet matkamme suunnan. Kun omat tärkeät arvot yhtenevät muutoksen tuomiin vastaaviin, tavoitteiden onnistumisella on selkeästi paremmat mahdollisuudet.

Motivaatio työvälineenä

Motivaatio on työväline. Se ei ole ominaisuus vaan käyttövoima, jolla ihmiset saavat toteutumaan tärkeät ja suuret asiat elämässään. Pienemmätkin asiat sujuvat paremmin motivoituneena.

Motivaatio tarvitsee tukea

Eräs psykologinen teoria kertoo, että isojen elintapa-muutosten pohjalla toimii kolme päätekijää: yksilön vapaus hallita omia asioitaan, luottamus omiin kykyihin sekä yhteenkuulumisen tunne ryhmään. Pistää pohtimaan, missä määrin osaamme läheisenä, frendinä tai duunikavereina tueta toisiamme suurissa elämänmuutoksissa. Milloin tuit tai rohkaisit lähimmäistäsi edellisen kerran?

***

Lähde: Revanssi-lehden 2/18 Elintavat artikkelin pohjalta.

© Referointi: Arto Laine.

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: